Ontslag Kaweide

Uw werkgever in Kaweide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kaweide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kaweide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kaweide. Uw werkgever in Kaweide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kaweide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kaweide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kaweide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kaweide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kaweide of met bevallingsverlof bent in Kaweide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kaweide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kaweide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kaweide
 • Als u in Kaweide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kaweide wilt opnemen;
 • Omdat u in Kaweide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kaweide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kaweide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kaweide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kaweide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kaweide. Uitzonderingen in Kaweide;
 • Als uw werkgever in Kaweide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kaweide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kaweide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kaweide niet geschikt voor uw werk in Kaweide of
 • u functioneert niet voldoende in Kaweide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kaweide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kaweide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kaweide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kaweide verblijft, dan mag uw werkgever in Kaweide u eveneens wel ontslaan.