Ontslag Kavelingen

Uw werkgever in Kavelingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kavelingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kavelingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kavelingen. Uw werkgever in Kavelingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kavelingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kavelingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kavelingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kavelingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kavelingen of met bevallingsverlof bent in Kavelingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kavelingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kavelingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kavelingen
 • Als u in Kavelingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kavelingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kavelingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kavelingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kavelingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kavelingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kavelingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kavelingen. Uitzonderingen in Kavelingen;
 • Als uw werkgever in Kavelingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kavelingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kavelingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kavelingen niet geschikt voor uw werk in Kavelingen of
 • u functioneert niet voldoende in Kavelingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kavelingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kavelingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kavelingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kavelingen verblijft, dan mag uw werkgever in Kavelingen u eveneens wel ontslaan.