Ontslag Kaumeshoek

Uw werkgever in Kaumeshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kaumeshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kaumeshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kaumeshoek. Uw werkgever in Kaumeshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kaumeshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kaumeshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kaumeshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kaumeshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kaumeshoek of met bevallingsverlof bent in Kaumeshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kaumeshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kaumeshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kaumeshoek
 • Als u in Kaumeshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kaumeshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kaumeshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kaumeshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kaumeshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kaumeshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kaumeshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kaumeshoek. Uitzonderingen in Kaumeshoek;
 • Als uw werkgever in Kaumeshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kaumeshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kaumeshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kaumeshoek niet geschikt voor uw werk in Kaumeshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Kaumeshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kaumeshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kaumeshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kaumeshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kaumeshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Kaumeshoek u eveneens wel ontslaan.