Ontslag Katwoude

Uw werkgever in Katwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katwoude. Uw werkgever in Katwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katwoude of met bevallingsverlof bent in Katwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katwoude
 • Als u in Katwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Katwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katwoude. Uitzonderingen in Katwoude;
 • Als uw werkgever in Katwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katwoude niet geschikt voor uw werk in Katwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Katwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Katwoude u eveneens wel ontslaan.