Ontslag “katwijk nb”

Uw werkgever in “katwijk nb” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “katwijk nb” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “katwijk nb”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “katwijk nb”. Uw werkgever in “katwijk nb” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “katwijk nb” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “katwijk nb” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “katwijk nb” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “katwijk nb” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “katwijk nb” of met bevallingsverlof bent in “katwijk nb”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “katwijk nb” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “katwijk nb” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “katwijk nb”
 • Als u in “katwijk nb” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “katwijk nb” wilt opnemen;
 • Omdat u in “katwijk nb” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “katwijk nb” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “katwijk nb” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “katwijk nb” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “katwijk nb”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “katwijk nb”. Uitzonderingen in “katwijk nb”;
 • Als uw werkgever in “katwijk nb” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “katwijk nb” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “katwijk nb” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “katwijk nb” niet geschikt voor uw werk in “katwijk nb” of
 • u functioneert niet voldoende in “katwijk nb”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “katwijk nb”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “katwijk nb” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “katwijk nb” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “katwijk nb” verblijft, dan mag uw werkgever in “katwijk nb” u eveneens wel ontslaan.