Ontslag Katwijk aan zee

Uw werkgever in Katwijk aan zee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katwijk aan zee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katwijk aan zee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katwijk aan zee. Uw werkgever in Katwijk aan zee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katwijk aan zee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katwijk aan zee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katwijk aan zee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katwijk aan zee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katwijk aan zee of met bevallingsverlof bent in Katwijk aan zee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katwijk aan zee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katwijk aan zee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katwijk aan zee
 • Als u in Katwijk aan zee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katwijk aan zee wilt opnemen;
 • Omdat u in Katwijk aan zee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katwijk aan zee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katwijk aan zee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katwijk aan zee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katwijk aan zee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katwijk aan zee. Uitzonderingen in Katwijk aan zee;
 • Als uw werkgever in Katwijk aan zee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katwijk aan zee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katwijk aan zee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katwijk aan zee niet geschikt voor uw werk in Katwijk aan zee of
 • u functioneert niet voldoende in Katwijk aan zee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katwijk aan zee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katwijk aan zee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katwijk aan zee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katwijk aan zee verblijft, dan mag uw werkgever in Katwijk aan zee u eveneens wel ontslaan.