Ontslag Katwijk aan den rijn

Uw werkgever in Katwijk aan den rijn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katwijk aan den rijn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katwijk aan den rijn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katwijk aan den rijn. Uw werkgever in Katwijk aan den rijn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katwijk aan den rijn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katwijk aan den rijn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katwijk aan den rijn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katwijk aan den rijn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katwijk aan den rijn of met bevallingsverlof bent in Katwijk aan den rijn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katwijk aan den rijn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katwijk aan den rijn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katwijk aan den rijn
 • Als u in Katwijk aan den rijn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katwijk aan den rijn wilt opnemen;
 • Omdat u in Katwijk aan den rijn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katwijk aan den rijn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katwijk aan den rijn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katwijk aan den rijn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katwijk aan den rijn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katwijk aan den rijn. Uitzonderingen in Katwijk aan den rijn;
 • Als uw werkgever in Katwijk aan den rijn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katwijk aan den rijn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katwijk aan den rijn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katwijk aan den rijn niet geschikt voor uw werk in Katwijk aan den rijn of
 • u functioneert niet voldoende in Katwijk aan den rijn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katwijk aan den rijn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katwijk aan den rijn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katwijk aan den rijn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katwijk aan den rijn verblijft, dan mag uw werkgever in Katwijk aan den rijn u eveneens wel ontslaan.