Ontslag Katwijk

Uw werkgever in Katwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katwijk. Uw werkgever in Katwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katwijk of met bevallingsverlof bent in Katwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katwijk
 • Als u in Katwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Katwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katwijk. Uitzonderingen in Katwijk;
 • Als uw werkgever in Katwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katwijk niet geschikt voor uw werk in Katwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Katwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Katwijk u eveneens wel ontslaan.