Ontslag Kattendijke

Uw werkgever in Kattendijke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kattendijke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kattendijke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kattendijke. Uw werkgever in Kattendijke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kattendijke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kattendijke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kattendijke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kattendijke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kattendijke of met bevallingsverlof bent in Kattendijke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kattendijke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kattendijke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kattendijke
 • Als u in Kattendijke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kattendijke wilt opnemen;
 • Omdat u in Kattendijke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kattendijke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kattendijke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kattendijke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kattendijke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kattendijke. Uitzonderingen in Kattendijke;
 • Als uw werkgever in Kattendijke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kattendijke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kattendijke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kattendijke niet geschikt voor uw werk in Kattendijke of
 • u functioneert niet voldoende in Kattendijke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kattendijke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kattendijke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kattendijke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kattendijke verblijft, dan mag uw werkgever in Kattendijke u eveneens wel ontslaan.