Ontslag Kattenberg

Uw werkgever in Kattenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kattenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kattenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kattenberg. Uw werkgever in Kattenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kattenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kattenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kattenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kattenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kattenberg of met bevallingsverlof bent in Kattenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kattenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kattenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kattenberg
 • Als u in Kattenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kattenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kattenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kattenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kattenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kattenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kattenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kattenberg. Uitzonderingen in Kattenberg;
 • Als uw werkgever in Kattenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kattenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kattenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kattenberg niet geschikt voor uw werk in Kattenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kattenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kattenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kattenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kattenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kattenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kattenberg u eveneens wel ontslaan.