Ontslag Katsberg

Uw werkgever in Katsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katsberg. Uw werkgever in Katsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katsberg of met bevallingsverlof bent in Katsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katsberg
 • Als u in Katsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Katsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katsberg. Uitzonderingen in Katsberg;
 • Als uw werkgever in Katsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katsberg niet geschikt voor uw werk in Katsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Katsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Katsberg u eveneens wel ontslaan.