Ontslag Kats

Uw werkgever in Kats mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kats zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kats

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kats. Uw werkgever in Kats mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kats arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kats niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kats te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kats u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kats of met bevallingsverlof bent in Kats.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kats kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kats die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kats
 • Als u in Kats lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kats wilt opnemen;
 • Omdat u in Kats lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kats lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kats wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kats op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kats

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kats. Uitzonderingen in Kats;
 • Als uw werkgever in Kats bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kats aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kats gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kats niet geschikt voor uw werk in Kats of
 • u functioneert niet voldoende in Kats.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kats

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kats niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kats of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kats verblijft, dan mag uw werkgever in Kats u eveneens wel ontslaan.