Ontslag Katlijk /ketlik

Uw werkgever in Katlijk /ketlik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katlijk /ketlik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katlijk /ketlik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katlijk /ketlik. Uw werkgever in Katlijk /ketlik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katlijk /ketlik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katlijk /ketlik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katlijk /ketlik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katlijk /ketlik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katlijk /ketlik of met bevallingsverlof bent in Katlijk /ketlik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katlijk /ketlik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katlijk /ketlik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katlijk /ketlik
 • Als u in Katlijk /ketlik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katlijk /ketlik wilt opnemen;
 • Omdat u in Katlijk /ketlik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katlijk /ketlik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katlijk /ketlik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katlijk /ketlik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katlijk /ketlik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katlijk /ketlik. Uitzonderingen in Katlijk /ketlik;
 • Als uw werkgever in Katlijk /ketlik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katlijk /ketlik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katlijk /ketlik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katlijk /ketlik niet geschikt voor uw werk in Katlijk /ketlik of
 • u functioneert niet voldoende in Katlijk /ketlik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katlijk /ketlik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katlijk /ketlik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katlijk /ketlik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katlijk /ketlik verblijft, dan mag uw werkgever in Katlijk /ketlik u eveneens wel ontslaan.