Ontslag Kathagen

Uw werkgever in Kathagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kathagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kathagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kathagen. Uw werkgever in Kathagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kathagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kathagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kathagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kathagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kathagen of met bevallingsverlof bent in Kathagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kathagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kathagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kathagen
 • Als u in Kathagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kathagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kathagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kathagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kathagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kathagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kathagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kathagen. Uitzonderingen in Kathagen;
 • Als uw werkgever in Kathagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kathagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kathagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kathagen niet geschikt voor uw werk in Kathagen of
 • u functioneert niet voldoende in Kathagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kathagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kathagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kathagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kathagen verblijft, dan mag uw werkgever in Kathagen u eveneens wel ontslaan.