Ontslag Katerveer

Uw werkgever in Katerveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katerveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katerveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katerveer. Uw werkgever in Katerveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katerveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katerveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katerveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katerveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katerveer of met bevallingsverlof bent in Katerveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katerveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katerveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katerveer
 • Als u in Katerveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katerveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Katerveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katerveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katerveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katerveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katerveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katerveer. Uitzonderingen in Katerveer;
 • Als uw werkgever in Katerveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katerveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katerveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katerveer niet geschikt voor uw werk in Katerveer of
 • u functioneert niet voldoende in Katerveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katerveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katerveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katerveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katerveer verblijft, dan mag uw werkgever in Katerveer u eveneens wel ontslaan.