Ontslag Katerbosch

Uw werkgever in Katerbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Katerbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Katerbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Katerbosch. Uw werkgever in Katerbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Katerbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Katerbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Katerbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Katerbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Katerbosch of met bevallingsverlof bent in Katerbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Katerbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Katerbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Katerbosch
 • Als u in Katerbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Katerbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Katerbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Katerbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Katerbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Katerbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Katerbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Katerbosch. Uitzonderingen in Katerbosch;
 • Als uw werkgever in Katerbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Katerbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Katerbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Katerbosch niet geschikt voor uw werk in Katerbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Katerbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Katerbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Katerbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Katerbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Katerbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Katerbosch u eveneens wel ontslaan.