Ontslag Kasteren

Uw werkgever in Kasteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kasteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kasteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kasteren. Uw werkgever in Kasteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kasteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kasteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kasteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kasteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kasteren of met bevallingsverlof bent in Kasteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kasteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kasteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kasteren
 • Als u in Kasteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kasteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Kasteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kasteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kasteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kasteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kasteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kasteren. Uitzonderingen in Kasteren;
 • Als uw werkgever in Kasteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kasteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kasteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kasteren niet geschikt voor uw werk in Kasteren of
 • u functioneert niet voldoende in Kasteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kasteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kasteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kasteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kasteren verblijft, dan mag uw werkgever in Kasteren u eveneens wel ontslaan.