Ontslag Kasen

Uw werkgever in Kasen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kasen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kasen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kasen. Uw werkgever in Kasen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kasen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kasen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kasen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kasen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kasen of met bevallingsverlof bent in Kasen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kasen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kasen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kasen
 • Als u in Kasen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kasen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kasen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kasen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kasen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kasen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kasen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kasen. Uitzonderingen in Kasen;
 • Als uw werkgever in Kasen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kasen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kasen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kasen niet geschikt voor uw werk in Kasen of
 • u functioneert niet voldoende in Kasen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kasen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kasen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kasen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kasen verblijft, dan mag uw werkgever in Kasen u eveneens wel ontslaan.