Ontslag Karstraat

Uw werkgever in Karstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Karstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Karstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Karstraat. Uw werkgever in Karstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Karstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Karstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Karstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Karstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Karstraat of met bevallingsverlof bent in Karstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Karstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Karstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Karstraat
 • Als u in Karstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Karstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Karstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Karstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Karstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Karstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Karstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Karstraat. Uitzonderingen in Karstraat;
 • Als uw werkgever in Karstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Karstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Karstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Karstraat niet geschikt voor uw werk in Karstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Karstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Karstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Karstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Karstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Karstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Karstraat u eveneens wel ontslaan.