Ontslag Karreveld

Uw werkgever in Karreveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Karreveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Karreveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Karreveld. Uw werkgever in Karreveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Karreveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Karreveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Karreveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Karreveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Karreveld of met bevallingsverlof bent in Karreveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Karreveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Karreveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Karreveld
 • Als u in Karreveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Karreveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Karreveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Karreveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Karreveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Karreveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Karreveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Karreveld. Uitzonderingen in Karreveld;
 • Als uw werkgever in Karreveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Karreveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Karreveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Karreveld niet geschikt voor uw werk in Karreveld of
 • u functioneert niet voldoende in Karreveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Karreveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Karreveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Karreveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Karreveld verblijft, dan mag uw werkgever in Karreveld u eveneens wel ontslaan.