Ontslag Kappert

Uw werkgever in Kappert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kappert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kappert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kappert. Uw werkgever in Kappert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kappert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kappert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kappert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kappert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kappert of met bevallingsverlof bent in Kappert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kappert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kappert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kappert
 • Als u in Kappert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kappert wilt opnemen;
 • Omdat u in Kappert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kappert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kappert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kappert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kappert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kappert. Uitzonderingen in Kappert;
 • Als uw werkgever in Kappert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kappert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kappert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kappert niet geschikt voor uw werk in Kappert of
 • u functioneert niet voldoende in Kappert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kappert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kappert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kappert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kappert verblijft, dan mag uw werkgever in Kappert u eveneens wel ontslaan.