Ontslag Kapolder

Uw werkgever in Kapolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kapolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kapolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kapolder. Uw werkgever in Kapolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kapolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kapolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kapolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kapolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kapolder of met bevallingsverlof bent in Kapolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kapolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kapolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kapolder
 • Als u in Kapolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kapolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Kapolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kapolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kapolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kapolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kapolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kapolder. Uitzonderingen in Kapolder;
 • Als uw werkgever in Kapolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kapolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kapolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kapolder niet geschikt voor uw werk in Kapolder of
 • u functioneert niet voldoende in Kapolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kapolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kapolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kapolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kapolder verblijft, dan mag uw werkgever in Kapolder u eveneens wel ontslaan.