Ontslag Kapellebrug

Uw werkgever in Kapellebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kapellebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kapellebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kapellebrug. Uw werkgever in Kapellebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kapellebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kapellebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kapellebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kapellebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kapellebrug of met bevallingsverlof bent in Kapellebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kapellebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kapellebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kapellebrug
 • Als u in Kapellebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kapellebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Kapellebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kapellebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kapellebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kapellebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kapellebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kapellebrug. Uitzonderingen in Kapellebrug;
 • Als uw werkgever in Kapellebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kapellebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kapellebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kapellebrug niet geschikt voor uw werk in Kapellebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Kapellebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kapellebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kapellebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kapellebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kapellebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Kapellebrug u eveneens wel ontslaan.