Ontslag Kapelle

Uw werkgever in Kapelle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kapelle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kapelle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kapelle. Uw werkgever in Kapelle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kapelle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kapelle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kapelle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kapelle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kapelle of met bevallingsverlof bent in Kapelle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kapelle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kapelle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kapelle
 • Als u in Kapelle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kapelle wilt opnemen;
 • Omdat u in Kapelle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kapelle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kapelle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kapelle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kapelle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kapelle. Uitzonderingen in Kapelle;
 • Als uw werkgever in Kapelle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kapelle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kapelle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kapelle niet geschikt voor uw werk in Kapelle of
 • u functioneert niet voldoende in Kapelle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kapelle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kapelle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kapelle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kapelle verblijft, dan mag uw werkgever in Kapelle u eveneens wel ontslaan.