Ontslag Kapeleind

Uw werkgever in Kapeleind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kapeleind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kapeleind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kapeleind. Uw werkgever in Kapeleind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kapeleind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kapeleind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kapeleind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kapeleind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kapeleind of met bevallingsverlof bent in Kapeleind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kapeleind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kapeleind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kapeleind
 • Als u in Kapeleind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kapeleind wilt opnemen;
 • Omdat u in Kapeleind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kapeleind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kapeleind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kapeleind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kapeleind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kapeleind. Uitzonderingen in Kapeleind;
 • Als uw werkgever in Kapeleind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kapeleind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kapeleind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kapeleind niet geschikt voor uw werk in Kapeleind of
 • u functioneert niet voldoende in Kapeleind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kapeleind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kapeleind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kapeleind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kapeleind verblijft, dan mag uw werkgever in Kapeleind u eveneens wel ontslaan.