Ontslag Kapel-avezaath

Uw werkgever in Kapel-avezaath mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kapel-avezaath zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kapel-avezaath

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kapel-avezaath. Uw werkgever in Kapel-avezaath mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kapel-avezaath arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kapel-avezaath niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kapel-avezaath te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kapel-avezaath u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kapel-avezaath of met bevallingsverlof bent in Kapel-avezaath.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kapel-avezaath kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kapel-avezaath die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kapel-avezaath
 • Als u in Kapel-avezaath lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kapel-avezaath wilt opnemen;
 • Omdat u in Kapel-avezaath lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kapel-avezaath lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kapel-avezaath wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kapel-avezaath op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kapel-avezaath

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kapel-avezaath. Uitzonderingen in Kapel-avezaath;
 • Als uw werkgever in Kapel-avezaath bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kapel-avezaath aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kapel-avezaath gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kapel-avezaath niet geschikt voor uw werk in Kapel-avezaath of
 • u functioneert niet voldoende in Kapel-avezaath.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kapel-avezaath

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kapel-avezaath niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kapel-avezaath of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kapel-avezaath verblijft, dan mag uw werkgever in Kapel-avezaath u eveneens wel ontslaan.