Ontslag Blauwkapel

Uw werkgever in Blauwkapel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blauwkapel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blauwkapel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blauwkapel. Uw werkgever in Blauwkapel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blauwkapel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blauwkapel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blauwkapel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blauwkapel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blauwkapel of met bevallingsverlof bent in Blauwkapel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blauwkapel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blauwkapel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blauwkapel
 • Als u in Blauwkapel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blauwkapel wilt opnemen;
 • Omdat u in Blauwkapel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blauwkapel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blauwkapel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blauwkapel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blauwkapel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blauwkapel. Uitzonderingen in Blauwkapel;
 • Als uw werkgever in Blauwkapel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blauwkapel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blauwkapel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blauwkapel niet geschikt voor uw werk in Blauwkapel of
 • u functioneert niet voldoende in Blauwkapel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blauwkapel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blauwkapel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blauwkapel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blauwkapel verblijft, dan mag uw werkgever in Blauwkapel u eveneens wel ontslaan.