Ontslag Kantens

Uw werkgever in Kantens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kantens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kantens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kantens. Uw werkgever in Kantens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kantens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kantens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kantens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kantens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kantens of met bevallingsverlof bent in Kantens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kantens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kantens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kantens
 • Als u in Kantens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kantens wilt opnemen;
 • Omdat u in Kantens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kantens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kantens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kantens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kantens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kantens. Uitzonderingen in Kantens;
 • Als uw werkgever in Kantens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kantens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kantens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kantens niet geschikt voor uw werk in Kantens of
 • u functioneert niet voldoende in Kantens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kantens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kantens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kantens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kantens verblijft, dan mag uw werkgever in Kantens u eveneens wel ontslaan.