Ontslag Kanis

Uw werkgever in Kanis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kanis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kanis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kanis. Uw werkgever in Kanis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kanis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kanis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kanis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kanis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kanis of met bevallingsverlof bent in Kanis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kanis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kanis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kanis
 • Als u in Kanis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kanis wilt opnemen;
 • Omdat u in Kanis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kanis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kanis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kanis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kanis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kanis. Uitzonderingen in Kanis;
 • Als uw werkgever in Kanis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kanis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kanis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kanis niet geschikt voor uw werk in Kanis of
 • u functioneert niet voldoende in Kanis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kanis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kanis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kanis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kanis verblijft, dan mag uw werkgever in Kanis u eveneens wel ontslaan.