Ontslag Kamperzeedijk-west

Uw werkgever in Kamperzeedijk-west mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kamperzeedijk-west zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kamperzeedijk-west

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kamperzeedijk-west. Uw werkgever in Kamperzeedijk-west mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kamperzeedijk-west arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kamperzeedijk-west niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kamperzeedijk-west te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kamperzeedijk-west u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kamperzeedijk-west of met bevallingsverlof bent in Kamperzeedijk-west.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kamperzeedijk-west kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kamperzeedijk-west die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kamperzeedijk-west
 • Als u in Kamperzeedijk-west lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kamperzeedijk-west wilt opnemen;
 • Omdat u in Kamperzeedijk-west lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kamperzeedijk-west lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kamperzeedijk-west wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kamperzeedijk-west op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kamperzeedijk-west

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kamperzeedijk-west. Uitzonderingen in Kamperzeedijk-west;
 • Als uw werkgever in Kamperzeedijk-west bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kamperzeedijk-west aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kamperzeedijk-west gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kamperzeedijk-west niet geschikt voor uw werk in Kamperzeedijk-west of
 • u functioneert niet voldoende in Kamperzeedijk-west.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kamperzeedijk-west

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kamperzeedijk-west niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kamperzeedijk-west of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kamperzeedijk-west verblijft, dan mag uw werkgever in Kamperzeedijk-west u eveneens wel ontslaan.