Ontslag Kamperveen

Uw werkgever in Kamperveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kamperveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kamperveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kamperveen. Uw werkgever in Kamperveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kamperveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kamperveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kamperveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kamperveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kamperveen of met bevallingsverlof bent in Kamperveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kamperveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kamperveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kamperveen
 • Als u in Kamperveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kamperveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kamperveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kamperveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kamperveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kamperveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kamperveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kamperveen. Uitzonderingen in Kamperveen;
 • Als uw werkgever in Kamperveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kamperveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kamperveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kamperveen niet geschikt voor uw werk in Kamperveen of
 • u functioneert niet voldoende in Kamperveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kamperveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kamperveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kamperveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kamperveen verblijft, dan mag uw werkgever in Kamperveen u eveneens wel ontslaan.