Ontslag Kampershoek

Uw werkgever in Kampershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kampershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kampershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kampershoek. Uw werkgever in Kampershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kampershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kampershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kampershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kampershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kampershoek of met bevallingsverlof bent in Kampershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kampershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kampershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kampershoek
 • Als u in Kampershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kampershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kampershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kampershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kampershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kampershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kampershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kampershoek. Uitzonderingen in Kampershoek;
 • Als uw werkgever in Kampershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kampershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kampershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kampershoek niet geschikt voor uw werk in Kampershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Kampershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kampershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kampershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kampershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kampershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Kampershoek u eveneens wel ontslaan.