Ontslag Kampersche hoek

Uw werkgever in Kampersche hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kampersche hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kampersche hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kampersche hoek. Uw werkgever in Kampersche hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kampersche hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kampersche hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kampersche hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kampersche hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kampersche hoek of met bevallingsverlof bent in Kampersche hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kampersche hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kampersche hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kampersche hoek
 • Als u in Kampersche hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kampersche hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kampersche hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kampersche hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kampersche hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kampersche hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kampersche hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kampersche hoek. Uitzonderingen in Kampersche hoek;
 • Als uw werkgever in Kampersche hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kampersche hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kampersche hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kampersche hoek niet geschikt voor uw werk in Kampersche hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Kampersche hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kampersche hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kampersche hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kampersche hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kampersche hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Kampersche hoek u eveneens wel ontslaan.