Ontslag Kamperland

Uw werkgever in Kamperland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kamperland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kamperland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kamperland. Uw werkgever in Kamperland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kamperland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kamperland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kamperland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kamperland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kamperland of met bevallingsverlof bent in Kamperland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kamperland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kamperland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kamperland
 • Als u in Kamperland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kamperland wilt opnemen;
 • Omdat u in Kamperland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kamperland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kamperland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kamperland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kamperland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kamperland. Uitzonderingen in Kamperland;
 • Als uw werkgever in Kamperland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kamperland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kamperland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kamperland niet geschikt voor uw werk in Kamperland of
 • u functioneert niet voldoende in Kamperland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kamperland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kamperland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kamperland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kamperland verblijft, dan mag uw werkgever in Kamperland u eveneens wel ontslaan.