Ontslag Kamperhoek

Uw werkgever in Kamperhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kamperhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kamperhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kamperhoek. Uw werkgever in Kamperhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kamperhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kamperhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kamperhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kamperhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kamperhoek of met bevallingsverlof bent in Kamperhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kamperhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kamperhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kamperhoek
 • Als u in Kamperhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kamperhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kamperhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kamperhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kamperhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kamperhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kamperhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kamperhoek. Uitzonderingen in Kamperhoek;
 • Als uw werkgever in Kamperhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kamperhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kamperhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kamperhoek niet geschikt voor uw werk in Kamperhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Kamperhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kamperhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kamperhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kamperhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kamperhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Kamperhoek u eveneens wel ontslaan.