Ontslag Kampereiland

Uw werkgever in Kampereiland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kampereiland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kampereiland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kampereiland. Uw werkgever in Kampereiland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kampereiland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kampereiland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kampereiland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kampereiland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kampereiland of met bevallingsverlof bent in Kampereiland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kampereiland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kampereiland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kampereiland
 • Als u in Kampereiland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kampereiland wilt opnemen;
 • Omdat u in Kampereiland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kampereiland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kampereiland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kampereiland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kampereiland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kampereiland. Uitzonderingen in Kampereiland;
 • Als uw werkgever in Kampereiland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kampereiland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kampereiland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kampereiland niet geschikt voor uw werk in Kampereiland of
 • u functioneert niet voldoende in Kampereiland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kampereiland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kampereiland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kampereiland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kampereiland verblijft, dan mag uw werkgever in Kampereiland u eveneens wel ontslaan.