Ontslag Deelse kampen

Uw werkgever in Deelse kampen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deelse kampen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deelse kampen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deelse kampen. Uw werkgever in Deelse kampen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deelse kampen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deelse kampen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deelse kampen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deelse kampen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deelse kampen of met bevallingsverlof bent in Deelse kampen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deelse kampen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deelse kampen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deelse kampen
 • Als u in Deelse kampen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deelse kampen wilt opnemen;
 • Omdat u in Deelse kampen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deelse kampen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deelse kampen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deelse kampen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deelse kampen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deelse kampen. Uitzonderingen in Deelse kampen;
 • Als uw werkgever in Deelse kampen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deelse kampen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deelse kampen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deelse kampen niet geschikt voor uw werk in Deelse kampen of
 • u functioneert niet voldoende in Deelse kampen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deelse kampen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deelse kampen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deelse kampen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deelse kampen verblijft, dan mag uw werkgever in Deelse kampen u eveneens wel ontslaan.