Ontslag Boskamp

Uw werkgever in Boskamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boskamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boskamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boskamp. Uw werkgever in Boskamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boskamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boskamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boskamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boskamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boskamp of met bevallingsverlof bent in Boskamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boskamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boskamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boskamp
 • Als u in Boskamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boskamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Boskamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boskamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boskamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boskamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boskamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boskamp. Uitzonderingen in Boskamp;
 • Als uw werkgever in Boskamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boskamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boskamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boskamp niet geschikt voor uw werk in Boskamp of
 • u functioneert niet voldoende in Boskamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boskamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boskamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boskamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boskamp verblijft, dan mag uw werkgever in Boskamp u eveneens wel ontslaan.