Ontslag Kamerik

Uw werkgever in Kamerik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kamerik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kamerik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kamerik. Uw werkgever in Kamerik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kamerik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kamerik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kamerik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kamerik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kamerik of met bevallingsverlof bent in Kamerik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kamerik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kamerik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kamerik
 • Als u in Kamerik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kamerik wilt opnemen;
 • Omdat u in Kamerik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kamerik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kamerik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kamerik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kamerik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kamerik. Uitzonderingen in Kamerik;
 • Als uw werkgever in Kamerik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kamerik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kamerik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kamerik niet geschikt voor uw werk in Kamerik of
 • u functioneert niet voldoende in Kamerik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kamerik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kamerik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kamerik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kamerik verblijft, dan mag uw werkgever in Kamerik u eveneens wel ontslaan.