Ontslag Kameren

Uw werkgever in Kameren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kameren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kameren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kameren. Uw werkgever in Kameren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kameren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kameren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kameren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kameren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kameren of met bevallingsverlof bent in Kameren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kameren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kameren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kameren
 • Als u in Kameren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kameren wilt opnemen;
 • Omdat u in Kameren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kameren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kameren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kameren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kameren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kameren. Uitzonderingen in Kameren;
 • Als uw werkgever in Kameren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kameren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kameren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kameren niet geschikt voor uw werk in Kameren of
 • u functioneert niet voldoende in Kameren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kameren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kameren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kameren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kameren verblijft, dan mag uw werkgever in Kameren u eveneens wel ontslaan.