Ontslag Kalverdijk

Uw werkgever in Kalverdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kalverdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kalverdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kalverdijk. Uw werkgever in Kalverdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kalverdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kalverdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kalverdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kalverdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kalverdijk of met bevallingsverlof bent in Kalverdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kalverdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kalverdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kalverdijk
 • Als u in Kalverdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kalverdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kalverdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kalverdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kalverdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kalverdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kalverdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kalverdijk. Uitzonderingen in Kalverdijk;
 • Als uw werkgever in Kalverdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kalverdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kalverdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kalverdijk niet geschikt voor uw werk in Kalverdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kalverdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kalverdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kalverdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kalverdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kalverdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kalverdijk u eveneens wel ontslaan.