Ontslag Kalteren

Uw werkgever in Kalteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kalteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kalteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kalteren. Uw werkgever in Kalteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kalteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kalteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kalteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kalteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kalteren of met bevallingsverlof bent in Kalteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kalteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kalteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kalteren
 • Als u in Kalteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kalteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Kalteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kalteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kalteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kalteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kalteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kalteren. Uitzonderingen in Kalteren;
 • Als uw werkgever in Kalteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kalteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kalteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kalteren niet geschikt voor uw werk in Kalteren of
 • u functioneert niet voldoende in Kalteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kalteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kalteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kalteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kalteren verblijft, dan mag uw werkgever in Kalteren u eveneens wel ontslaan.