Ontslag Kallenkote

Uw werkgever in Kallenkote mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kallenkote zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kallenkote

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kallenkote. Uw werkgever in Kallenkote mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kallenkote arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kallenkote niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kallenkote te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kallenkote u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kallenkote of met bevallingsverlof bent in Kallenkote.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kallenkote kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kallenkote die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kallenkote
 • Als u in Kallenkote lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kallenkote wilt opnemen;
 • Omdat u in Kallenkote lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kallenkote lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kallenkote wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kallenkote op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kallenkote

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kallenkote. Uitzonderingen in Kallenkote;
 • Als uw werkgever in Kallenkote bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kallenkote aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kallenkote gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kallenkote niet geschikt voor uw werk in Kallenkote of
 • u functioneert niet voldoende in Kallenkote.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kallenkote

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kallenkote niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kallenkote of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kallenkote verblijft, dan mag uw werkgever in Kallenkote u eveneens wel ontslaan.