Ontslag Kallenbroek

Uw werkgever in Kallenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kallenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kallenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kallenbroek. Uw werkgever in Kallenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kallenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kallenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kallenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kallenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kallenbroek of met bevallingsverlof bent in Kallenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kallenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kallenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kallenbroek
 • Als u in Kallenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kallenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kallenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kallenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kallenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kallenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kallenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kallenbroek. Uitzonderingen in Kallenbroek;
 • Als uw werkgever in Kallenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kallenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kallenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kallenbroek niet geschikt voor uw werk in Kallenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Kallenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kallenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kallenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kallenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kallenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Kallenbroek u eveneens wel ontslaan.