Ontslag Kalkwijk

Uw werkgever in Kalkwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kalkwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kalkwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kalkwijk. Uw werkgever in Kalkwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kalkwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kalkwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kalkwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kalkwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kalkwijk of met bevallingsverlof bent in Kalkwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kalkwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kalkwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kalkwijk
 • Als u in Kalkwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kalkwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kalkwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kalkwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kalkwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kalkwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kalkwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kalkwijk. Uitzonderingen in Kalkwijk;
 • Als uw werkgever in Kalkwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kalkwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kalkwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kalkwijk niet geschikt voor uw werk in Kalkwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kalkwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kalkwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kalkwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kalkwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kalkwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kalkwijk u eveneens wel ontslaan.