Ontslag Kalishoek

Uw werkgever in Kalishoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kalishoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kalishoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kalishoek. Uw werkgever in Kalishoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kalishoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kalishoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kalishoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kalishoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kalishoek of met bevallingsverlof bent in Kalishoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kalishoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kalishoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kalishoek
 • Als u in Kalishoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kalishoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Kalishoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kalishoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kalishoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kalishoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kalishoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kalishoek. Uitzonderingen in Kalishoek;
 • Als uw werkgever in Kalishoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kalishoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kalishoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kalishoek niet geschikt voor uw werk in Kalishoek of
 • u functioneert niet voldoende in Kalishoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kalishoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kalishoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kalishoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kalishoek verblijft, dan mag uw werkgever in Kalishoek u eveneens wel ontslaan.