Ontslag Kalenberg

Uw werkgever in Kalenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kalenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kalenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kalenberg. Uw werkgever in Kalenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kalenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kalenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kalenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kalenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kalenberg of met bevallingsverlof bent in Kalenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kalenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kalenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kalenberg
 • Als u in Kalenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kalenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Kalenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kalenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kalenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kalenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kalenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kalenberg. Uitzonderingen in Kalenberg;
 • Als uw werkgever in Kalenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kalenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kalenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kalenberg niet geschikt voor uw werk in Kalenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Kalenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kalenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kalenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kalenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kalenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Kalenberg u eveneens wel ontslaan.