Ontslag Kadoelen

Uw werkgever in Kadoelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kadoelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kadoelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kadoelen. Uw werkgever in Kadoelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kadoelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kadoelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kadoelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kadoelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kadoelen of met bevallingsverlof bent in Kadoelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kadoelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kadoelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kadoelen
 • Als u in Kadoelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kadoelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Kadoelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kadoelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kadoelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kadoelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kadoelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kadoelen. Uitzonderingen in Kadoelen;
 • Als uw werkgever in Kadoelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kadoelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kadoelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kadoelen niet geschikt voor uw werk in Kadoelen of
 • u functioneert niet voldoende in Kadoelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kadoelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kadoelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kadoelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kadoelen verblijft, dan mag uw werkgever in Kadoelen u eveneens wel ontslaan.