Ontslag Kadijk

Uw werkgever in Kadijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kadijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kadijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kadijk. Uw werkgever in Kadijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kadijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kadijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kadijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kadijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kadijk of met bevallingsverlof bent in Kadijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kadijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kadijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kadijk
 • Als u in Kadijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kadijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Kadijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kadijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kadijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kadijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kadijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kadijk. Uitzonderingen in Kadijk;
 • Als uw werkgever in Kadijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kadijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kadijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kadijk niet geschikt voor uw werk in Kadijk of
 • u functioneert niet voldoende in Kadijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kadijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kadijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kadijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kadijk verblijft, dan mag uw werkgever in Kadijk u eveneens wel ontslaan.