Ontslag Kaathoven

Uw werkgever in Kaathoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kaathoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kaathoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kaathoven. Uw werkgever in Kaathoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kaathoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kaathoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kaathoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kaathoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kaathoven of met bevallingsverlof bent in Kaathoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kaathoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kaathoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kaathoven
 • Als u in Kaathoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kaathoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Kaathoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kaathoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kaathoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kaathoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kaathoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kaathoven. Uitzonderingen in Kaathoven;
 • Als uw werkgever in Kaathoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kaathoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kaathoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kaathoven niet geschikt voor uw werk in Kaathoven of
 • u functioneert niet voldoende in Kaathoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kaathoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kaathoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kaathoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kaathoven verblijft, dan mag uw werkgever in Kaathoven u eveneens wel ontslaan.